Czcionka
Godło Polski
Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

Szukamy wiosny

Kiedy dzieci widzą wiosnę

Nagle stają się radosne,

Kwiatek w sercu im rozkwita

Kiedy wiosna dzieci wita.

 

Tematyka wiosenna w naszej szkole jest źródłem ogromnej radości. Dzieci przygotowują ciekawe prace plastyczne, poznają otaczający je świat w czasie spacerów, zdobywają wiedzę przyrodniczą  w trakcie czytania poezji, tekstów literackich dla najmłodszych.

Oto foto-migawki z lekcji klasy 3 c. Resztę znajdziecie w galerii.

 


 

Życzenia świąteczne

 

Oddział przedszkolny

Zabawa jest nauką – nauka jest zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Wspomagaj dziecko miłością, dobrym słowem.

Nie naginaj go i nie krytykuj,

ono i tak pójdzie własną drogą, drogą tworzenia..."

M.Kawecki

 

W ofercie szkoły dla oddziału przedszkolnego  znajdują się bezpłatne:

  • zajęcia dydaktyczno - wychowawcze przeznaczone dla dzieci 6-letnich
    w wymiarze 5 godzin bezpłatnie

  • religia dla chętnych

  • język angielski

  • edukacja informatyczna w sali komputerowej

  • opieka pedagoga i  psychologa szkolnego

  • opieka logopedy

  • dzieci uczestniczą w akcji „Warzywa i owoce w szkole”

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie i ochoczo promuje placówkę poprzez działania twórcze, dostosowuje swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców oraz zapewnia pomoc  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Oferujemy różnorodność zajęć umożliwiających dzieciom poznawanie świata przy pomocy metod aktywizujących twórcze myślenie. Preferujemy różnorodne metody i formy pracy, które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Dzieci mogą przebywać poza godzinami obowiązkowymi pod opieką nauczyciela od godz. 7.00 do 16.30 (dla rodziców pracujących).Rodzice mogą kupić dla dzieci obiady, które serwuje szkolna stołówka (cena 3,50). Dzieci uczęszczające tu są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w klasie pierwszej. W trakcie zajęć uczą się i bawią, a pobyt stale urozmaicany jest poprzez różnego rodzaju imprezy i wyjścia poza teren szkoły na spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami, na koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, zajęcia sportowe oraz w inne ciekawe miejsca. Co roku, w czerwcu, dzieci jadą na wycieczkę, a w karnawale odbywa się bal przebierańców. Podobnie jak w przedszkolach, przygotowywane są również przedstawienia z okazji świąt okolicznościowych. W ten sposób dzieci wzbogacają swoją wiedzę o otaczającej rzeczywistości i poznają świat. Ponadto, chętni biorą udział w licznych konkursach szkolnych i miejskich, często zdobywając nagrody i wyróżnienia. Daje to dzieciom mnóstwo satysfakcji oraz powodów do dumy dla rodziców .Nasze przedszkolaki aktywnie uczestniczą w życiu szkoły - klas 1-3 w ten sposób poznając bliżej środowisko szkolne, przed rozpoczęciem klasy pierwszej. Przy sali znajduje się osobna, szatnia przeznaczona wyłącznie dla przedszkolaków. Ponadto do dyspozycji dzieci jest wyremontowana łazienka i sala gimnastyczna dobrze zaopatrzona w sprzęt sportowy.

Gdy dopisuje pogoda, dzieci wraz z panią wychodzą na plac zabaw, gdzie mogą wybiegać się do woli i pobyć na świeżym powietrzu.

 

Czekamy na Was  

 


 

Rekrutacja - oddział przedszkolny

Nabór będzie przeprowadzany w formie elektronicznej.

Otwarcie strony dla rodziców nastąpi 18.04.2017r. pod adresem -

www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

O przyjęcie do oddziału przedszkolnego mogą ubiegać się dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Chorzów. Przed złożeniem wniosku

zachęcamy do zapoznania się z ofertą placówki na stornie internetowej. Zapisy będą trwały od 18 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować, a następnie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami złożyć w placówce.

Ważne terminy:

od 18 kwietnia, godz.9.00 do 28 kwietnia 2017r. godz.15.00

Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału w szkole podstawowej.

12 maja 2017r. godz. 9.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 12 maja 2017r.godz.9.00 do 18 maja 2017r.godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania.

23 maja 2017r.godz.9.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

28.02.2017r. Rada Miasta Chorzów podjęła Uchwalę ws. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

Uchwała nr XXXII/593/17 http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_593.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określi do 15 kwietnia 2017r. Organ Prowadzący.

Nabór będzie przeprowadzany w formie elektronicznej.

 

Pierwszy dzień wiosny

Za co lubimy wiosnę ?

Za przylaszczkę, pierwiosnek.
Za sasankę w futerku, za żaby kumkające.
Za kukanie kukułki, za kaczeńce na łące.
Zgodnie z naszą szkolną tradycją powitaliśmy wiosnę uroczyście.
Znowu mamy nadzieję na wspólne z rodzicami spacery, szaleńcze zabawy z przyjaciółmi na podwórku.

 

Poznajemy świat

20.02.2017 w naszej szkoły odbyła się lekcja przyrodnicza z żywymi zwierzętami . Pan Krystian prezentował zwierzęta lasów równikowych. Były miedzy innymi gady - legwan, węże - pyton tygrysi, boa dusiciel, mnóstwo pajęczaków - skorpiony, pająk ptasznik. prócz tego uczniowie mieli okazje zapoznać się z owadami zamieszkującymi lasy równikowe. Dzieci poznawały życie  i warunki  których żyją miedzy innymi żaby takie jak żaba rycząca, żaba bycza. Lekcja była prowadzona profesjonalnie i była bardzo ciekawa.