Czcionka
Godło Polski
Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

Regio Comenius

 

W bieżącym roku szkolnym rozpoczął się projekt Regio Comenius

Innowacyjność w zarządzaniu zmianami.

Współautorkami i koordynatorami projektu z ramienia szkoły są :

mgr Mirosława Jurek, mgr Sylwia Konieczna.

W projekcie współpracują ze sobą instytucje z dwóch krajów, w  naszym przypadku - Polski i Turcji

 

 

Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektów pomaga lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę dotycząca edukacji szkolnej. Dzięki współpracy ze szkołami, przedszkolami innymi partnerami w regionie, mogącymi wesprzeć realizację projektu, oraz współpracy międzynarodowej można osiągać znakomite rezultaty.

Projekt został zaakceptowany przez Komisję Europejską i został przyznany grant w kwocie : 44.975 euro.

Po stronie polskiej w projekcie biorą udział:

 

  • Urząd Miasta Chorzów
  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach
  • Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie.
Po stronie tureckiej partnerami są:
  • Kuratorium Oświaty i Wychowania w Usak
  • Uniwersytet Usak
  • Szkoła Podstawowa w Usak

 

 

W dniach 24-29 września 2012 roku odbyła się pierwsza wizyta robocza w ramach realizacji projektu. Spotkaliśmy się, aby wspólnie ustalić szczegóły naszej współpracy. Pierwsze spotkanie zorganizowały panie mgr Sylwia Konieczna i mgr Mirosława Jurek, przy współudziale dyrektora szkoły, pani mgr Barbary Janas. Pomocą nad stroną językową projektu służyły panie: Agnieszka Nowotarska, Aleksandra Danek i Sandra Jurek.

Nasi goście spotkali się z wiceprezydentem miasta Chorzowa, panem mgr Wiesławem Ciężkowskim. Rozmawialiśmy o systemach edukacyjnych obu krajów. Szukaliśmy skutecznych metod pracy nad realizacją projektu. Nasi tureccy partnerzy mieli okazję poznać historię, teraźniejszość i perspektywy naszego miasta.

 

Październik 2012

Zgodnie z harmonogramem zajęć projektowych rozpoczęto kolejne działania. WOM Katowice rozpoczął opracowywanie narzędzi badawczych pozwalających na określenie potrzeb kadry zarządzającej placówkami oświatowymi w Chorzowie w zakresie zarządzania zmianami. Zorganizowano spotkanie z dyrektorami chorzowskich szkół, aby przedyskutować założenia projektu.

 

Listopad 2012

Na zajęciach projektowych opracowano prezentacje multimedialne o szkole, mieście i Polsce. Posłużą one naszym tureckim znajomych jako swoisty przewodnik po naszym okręgu.  Dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Chorzowie otrzymaliśmy nowe, rzetelne informacje.

 

Grudzień 2012

Składamy sobie wzajemnie życzenia.


 

Styczeń 2013

Mamy logo projektu. Jest niezwykle barwne i w pełni oddaje temat, którym się zajmujemy.

 

Logo dla Polski                                     Logo dla Turcji

 

Luty- Marzec  2013

Opracowanie ankiet i rozpowszechnienie ich pośród dyrektorów chorzowskich placówek oświatowych.


Badanie potrzeb szkoleniowych dyrektorów szkół i przedszkoli w Chorzowie

w zakresie zarządzania zmianami

 

Przeprowadzone badania mają umożliwić zidentyfikowanie luk kompetencyjnych (wiedzy i umiejętności) w zakresie zarządzania zmianą oraz pomóc rozpoznać potrzeby szkoleniowe dyrektorów szkół i przedszkoli w Chorzowie w tym zakresie.

Kwestionariusz, z którym zwrócono się do respondentów, zawierał w większości pytania zamknięte. Zostały one pogrupowane w następujące obszary kompetencji:

1/ Zmiana w szkole

2/ Psychologiczne aspekty wprowadzenia zmiany

3/ Dyrektor szkoły/placówki w procesie zmiany

4/ Komunikacja w szkole/placówce

5/ Inne kompetencje

W każdym z tych obszarów wymieniono kompetencje szczegółowe – respondenci mieli ocenić ważność tych kompetencji w procesie zmiany (w odpowiedniej skali) oraz ocenić kompetencje posiadane przez siebie (w podobnej skali). Na zakończenie ankiety – w obszarze 5 – mogli też wskazać kompetencje, które wcześniej nie zostały wymienione, a które – ich zdaniem – są ważne. W kwestionariuszu znalazły się także pytania o formę i tryb, w jakich powinny się odbywać przyszłe szkolenia.

Badania przeprowadzono w okresie od 4 do 18 marca br. Zostali im poddani wszyscy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w Chorzowie. Zebrane dane zostały przetworzone w postać odpowiednich tabel, które z kolei stały się materiałem do dalszych obliczeń i analiz. Analiza tych informacji zostanie przeprowadzona do połowy kwietnia br.,

a jej wyniki posłużą do przygotowania programu i harmonogramu szkoleń dyrektorów w zakresie zarządzania zmianą.

 

ANKIETA-  

 

Kwiecień 2013

Nadszedł czas na spotkanie ekip projektowych w Usak. Spotkaliśmy się z pracownikami Wydziału Oświaty, władzami Uniwersytetu w Usak i odwiedziliśmy naszą partnerską szkołę. Uczestniczyliśmy w spotkaniach z dyrektorami szkół. Mieliśmy okazję być uczestnikami jednego z kursów.

Oto kilka zdjęć z naszej wyprawy.

Przedstawiamy naszą szkołę partnerską: 

MAJ 2013

Na zajęciach projektowych i w szkole rozpoczęły się przygotowania do przyjęcia gości tureckich. Wspólnie z Urzędem Miasta Chorzów i WOM Katowice planowaliśmy kolejne etapy naszej pracy. Goście zostali zaproszeni na obchody Święta Miasta. Spotkali się z Panem Wiceprezydentem Miasta Chorzowa. Uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami miast partnerskich wymieniając się doświadczeniami na temat oświaty.

 


 

CZERWIEC 2013

Opublikowany został raport z badań z zakresu zarządzania zmianami. Wyniki przekazano Wydziałowi Edukacji Miasta Chorzowa. Ustalono również program i harmonogram kursów doskonalących dla dyrektorów chorzowskich placówek oświatowych.

Raport 

 

WRZESIEŃ 2013

W miesiącu wrześniu odbyło się kolejne spotkanie projektowe w Usak. Oceniono dotychczasowe postępy w pracach, ustalono dalsze działania. Spotkaliśmy się z władzami oświatowymi. Przybliżyliśmy nowemu Dyrektorowi miasto Chorzów i region śląski. Spotkaliśmy się w Dziekanem i Rektorem Uniwersytetu w Usak. Obiecaliśmy, że przekażemy informacje (co chętnie czynimy) na temat możliwości studiowania polskiej młodzieży w Usak. Odwiedziliśmy również nasza partnerską szkołę, do której zaglądamy często i chętnie.

Przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli w ramach działań proekologicznych w terenie.


 

PAŹDZIERNIK 2013

Rozpoczęły się kursy dla dyrektorów szkół Chorzowa i miast ościennych "Zarządzanie zmianami". W szkole na spotkaniach grupy projektowej uczniowie zgłębiają wiedzę na temat kultury i tradycji w Turcji. Dokonano podsumowania dotychczasowych prac. Nawiązano współpracę z Wydziałem Edukacji w celu promowania kursów dla dyrektorów chorzowskich placówek oświatowych.


 

LISTOPAD 2013

Rusza druga edycja kursu "Zarządzanie zmianami" w Regionalnym Ośrodku Metodycznym WOM w Katowicach.

Uczniowie SP 37 w Chorzowie przygotowują prezentacje multimedialne na temat tradycji świątecznych w naszym kraju.

 


GRUDZIEŃ 2013

Przemiłej chwili podczas Wigilii,
marzeń spełnienia w dniu Bożego Narodzenia
wrażeń moc w Sylwestrową noc,
dużo uroku w Jak spod igły 2014 Roku.

 

 

STYCZEŃ 2014

Trwa rekrutacja na ostatnia edycję kursu dla dyrektorów szkół. Tym razem zaproszeni zostali członkowie katowickiej kadry edukacyjnej.