Czcionka
Godło Polski
Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

Comenius 1

Szkoła dba o współpracę międzynarodową w zakresie edukacji i wychowania. Szczególnie bliska jest  nam edukacja ekologiczna. Dwukrotnie byliśmy pomysłodawcami i koordynatorami projektu wielostronnego. Oto nasze krótkie retrospekcje ze wspaniałych chwil ...

"Wszyscy tutaj żyjemy"

Autorki projektu: mgr Mirosława Jurek, mgr Sylwia Konieczna

koordynator projektu: mgr Mirosława Jurek

koordynator szkolny projektu i współorganizator:

mgr Sylwia Konieczna

Projekt mający na celu wdrożenie dzieci do zachowań proekologicznych, zachęcający do współdziałania w zespole. Poszerzyliśmy swoją wiedzę o środowisku naturalnym, poznaliśmy gatunki chronione w krajach partnerskich. Mieliśmy okazję stworzyć wiele prezentacji multimedialnych i galerii. W "zielonych klasach" przeprowadzono pokaz mody ekologicznej. Stworzyliśmy ilustrowany międzynarodowy słownik zwierząt, Uczennica naszej szkoły- Agnieszka Stasiak- została laureatem konkursu plastycznego.

Kraje biorące udział w projekcie:

 

 

W ramach wizyt roboczych mieliśmy okazję zwiedzić szkoły, ważne miejsca dla edukacji, spotkać się z dziećmi i ich rodzicami, oraz gronem pedagogicznym. Zwiedziliśmy ważne dla naszego środowiska naturalnego instytucje, organizacje. Przede wszystkim jednak nawiązaliśmy nowe znajomości i przyjaźnie. Niektóre z nich przetrwały do dziś.

Oto projektowe fot- migawki:

Wizyta w Polsce

Wróć  Set 1/5  Dalej

Wizyta w UK

Wróć  Set 1/17  Dalej

Wizyta w Bułgarii

Wróć  Set 1/18  Dalej

Wizyta we Włoszech

Wróć  Set 1/6  Dalej

Wizyta we Finlandii

Wróć  Set 1/11  Dalej

Wizyta w Rumunii

Wróć  Set 1/3  Dalej

Przedstawiamy prace uczniów, które zilustrowały słownik zwierząt. To tylko niektóre pozycje. Prac dzieci było znacznie więcej, bo około 350. Praca przyniosła wiele radości i satysfakcji.

Wróć  Set 1/14  Dalej

Prace o układzie słonecznym bardzo się wszystkim podobały. Zobaczcie sami :)

Wróć  Set 1/5  Dalej