Czcionka
Godło Polski
Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 37 w Chorzowie

Zmiana adresu strony szkolnej.

Informujemy Państwa, ze powstała nowa strona szkolna. Bieżące aktualności znajdziecie Państwo pod adresem:

https://sp37chorzow.edupage.org/

Zapraszamy !!!

 

Badanie ankietowe dla uczniów naszej szkoły

Bytom, 17 listopada 2017 r.

 

Pani

Barbara Janas

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 37

im. Karola Grzesika

w Chorzowie

 

Szanowna Pani Dyrektor,

w roku szkolnym 2016/2017 Kuratorium Oświaty w Katowicach we współpracy z Urzędem Wojewódzkim realizowało program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. W ramach programu Kuratorium Oświaty prowadziło Kampanią pod hasłem Rodzina TAK#e-uzależnienia NIE. Ze względu na istotę sprawy i rozwój mediów elektronicznych zaplanowano na rok szkolny 2017/2018 przeprowadzenie badań dotyczących poznania i zdiagnozowania znaczenia Internetu w życiu nastolatka w wybranej grupie uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach podpisało Porozumienie o współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie w zakresie realizacji badań społecznych dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Zgodnie z ww. Porozumieniem dokonano doboru próby badawczej oraz wylosowano 10% szkół podstawowych publicznych, tj. 130 szkół podstawowych, w których zostaną przeprowadzone badania. Wśród wylosowanych grup znaleźli się uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie.

 

Uprzejmie informuję, że o przeprowadzenie badania na terenie szkoły został poproszony pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z którą na co dzień szkoła współpracuje. Przedstawiciel poradni skontaktuje się z Panią celem ustalenia terminu i przebiegu ankietowania na terenie szkoły. Ankieta dotyczy zwyczajów związanych z użytkowaniem Internetu wśród młodych ludzi i jest anonimowa, a jej wyniki będą przedstawiane tylko w zestawieniu zbiorczym dla całego województwa śląskiego. Badanie powinno zostać zrealizowane w okresie grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r.

 

Ze względu na rangę i znaczenie prowadzonych badań uprzejmie proszę o udzielenie wsparcia w etapie organizacji badań oraz poinformowanie uczniów i rodziców wskazanej klasy, wg zasad przyjętych w szkole, o realizowanym ankietowaniu.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie organizacji ww. ankietowania jest pracownik Delegatury Kuratorium Oświaty - Sebastian Paszewski, tel. (32) 388-00-83 oraz pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej w Chorzowie Pani Anita Jurczyk-Gniełka, tel. (32) 241-54-39.

Za realizację zadania na terenie województwa odpowiada pracownik Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach – pani Dorota Niedzielska-Barczyk – tel. (32) 606-30-14.

Z poważaniem

Paszewski Sebastian

wizytator Kuratorium Oświaty

w Katowicach Delegatura Bytom

 

Światowy dzień tabliczki mnożenia

 

 

 

 

Dnia 2 października w naszej szkole obchodziliśmy VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (zdj 1-2). Wszyscy uczniowie mogli brać udział w matematycznych zabawach: "Hasło dnia" i "Matematyczne spacery"(zdj 9-10) oraz mogli ćwiczyć pamięć wchodząc po schodach! (zdj 16-17) Wybrani koordynatorzy sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród chętnych i najlepszym wręczali odznaki(zdj.12-15). Dodatkowo uczniowie klas IV-VI brali udział w konkursie plastycznym "Tabliczka Mnożenia" (zdjęcia 4-8) oraz w konkursie matematycznym "Mistrz Tabliczki Mnożenia" (zdj.11). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 

Od uprawy do potrawy - Misja klas Ib i Ic

Jak pokazują badania i codzienne obserwacje, problem nieprawidłowych nawyków żywieniowych ujawnia się w momencie, gdy dzieci stają przed samodzielnym wyborem – w kuchni, sklepie czy szkolnym bufecie. Odpowiedzią Tesco na ten problem jest program edukacyjny „Od uprawy do potrawy”, którego głównym pionem są Ekspedycje do miejsc, w których każdy podejmuje decyzję o swoim odżywianiu, czyli sklepów. Kilkadziesiąt marketów Tesco w całej Polsce od września stanie otworem dla młodych odkrywców. Zamiast poznawania teorii, dzieci będą samodzielnie odkrywać, badać i wyciągać własne wnioski. Będą próbować nowych smaków i łamać szyfry etykiet. Odkryją, że za zwykłym ananasem kryje się niezwykła historia podróży przez ocean.

Tyle mówi misja programu opracowana przez organizatorów.

W tym roku szkolnym klasy Ib i Ic wyruszyły do sklepu TESCO w Świętochłowicach, aby sprawdzić w praktyce to, czego dowiedziały się w szkole. Zajęcia warsztatowe dla obu klas przeprowadziła pani Sylwia Konieczna. Dzieci omówiły piramidę żywieniową, poznały grupy produktów, które dla naszego zdrowia mają największe znaczenie. Pani Mirosława Jurek nawiązała współpracę z organizatorami wyprawy i w końcu nasza eskapada doszła do skutku.


 

Dzień Chłopaka

Dzień Chłopaka obchodzimy 30 września. Święto jest poniekąd odpowiedzią na marcowy Dzień Kobiet. W Dzień Chłopaka dziewczynki przygotowują dla swoich kolegów drobne upominki, organizowane są zabawy i konkursy. Na świecie to święto jest obchodzone w różnych terminach.

Dzisiaj w naszej szkole było naprawdę wesoło !

Konkursy, upominki, życzenia. Mnóstwo zabawy i wiele wrażeń.

Fotorelacja w galeriach będzie aktualizowana :)