Czcionka
Godło Polski
Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w  godzinach - od 7.00 do 16.30.

Szczegóły pracy naszych podopiecznych można śledzić na profilu Facebook

Kliknij :

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich. W bezpiecznym i miłym otoczeniu uczniowie mogą odrobić prace domowe, zjeść posiłek, uczestniczyć w wielu interesujących zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich.

Zajęcia świetlicowe sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów: wzbogacają ich wiadomości, rozwijają umiejętności i zainteresowania, angażują emocjonalnie i wychowują.

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą.

 

Nadrzędnym celem naszej pracy jest zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy rodziców, w warunkach sprzyjających  ich harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu.

 

Nauczyciele pracujący w naszej świetlicy pracują zgodnie z rocznym planempracy. Poprzez realizację tego planu, kształtujemy u dzieci rozwój zainteresowań, umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego.

Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami.