Czcionka
Godło Polski
Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

POWER SE- Mobilność kadry edukacyjnej

 

 

 

Nasza szkoła w wyniku konkursu wniosków 2016, ogłoszonego i zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach projektu, pt. “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozyskało znaczące środki finansowe na realizację inicjatywy szkolnej, pt. „ Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela".Głównym celem projektu “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty. Z pozyskanych środków nasi nauczyciele będą brali udział w szkoleniach w Portugalii w 2017 i 2018 roku. Udział w projekcie spowoduje wzrost umiejętności zawodowych i językowych nauczycieli naszej szkoły.


 

Regulamin rekrutacji dla nauczycieli

Deklaracja uczestnictwa

 

Pierwsza mobilność w PORTUGALII

Job shadowing (2- 10 kwietnia 2017 r.)

Tematyka:

1. Sposoby realizacji projektów  międzynarodowych w szkole. Organizacja pracy w szkole, włączenie treści projektowych w programy nauczania.

2. Innowacyjne metody nauczania w szkole podstawowej.

3. Wieloaspektowość kulturowa w edukacji szkolnej.

4. Indywidualizacja procesu nauczania.

 

 

 

 

Czego dowiedziałyśmy się w trakcie realizacji job-shadowingu:

Podobnie jak w naszym kraju, także w Portugalii możemy skorzystać z tak zwanej edukacji przedszkolnej (a educação pré-escolar). Dostęp do niej mają dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Jednak, ma ona charakter fakultatywny.
Kolejnym etapem nauki jest szkolnictwo podstawowe (o ensino básico). W Portugalii zostało ono podzielone na 3 osobne cykle:
1 cykl (1° Ciclo) – obejmuje cztery lata nauki

(2° Ciclo) – obejmuje dwa lata nauki3 cykl

(3° Ciclo) – obejmuje trzy lata nauki
Co razem daje nam 9 lat, a edukacja w szkole podstawowej rozpoczyna się w wieku 6 lat i trwa do ukończenia 15 roku życia.

Następny etap stanowi szkolnictwo średnie (o ensino secundário). Edukacja na tym poziomie trwa trzy lata oraz ma charakter jednolity. W czasie nauki mamy dostęp do różnego rodzaju kursów kierunkowych: Científico-humanísticosProfissionaisArtísticos EspecializadosTecnologicos

Szkolnictwo wyższe zorganizowane jest w podobny sposób jak w Polsce tj. opiera się na trzech kolejnych stopniach: studia licencjackie (a licenciatura), studia magisterskie (o mestrado) oraz doktorat (o doutoramento) – tylko w wariancie uniwersyteckim. Ponadto, możemy również dokonać wyboru spośród szkolnictwa uniwersyteckiego (o ensino universitário) oraz technicznego (o ensino politécnico).

Materiały zgromadzone przez nauczycieli biorących udział w działaniach projektowych zostaną opracowane i opublikowane w formie biuletynu.

 

Druga mobilność w Portugalii:

Job- shadowing (21-27 kwiecień 2017)

1. Innowacyjne metody nauczania w szkole podstawowej.

2. Wieloaspektowość kulturowa w edukacji szkolnej.

3. Indywidualizacja procesu nauczania.

4. Praca z uczniem wymagającym wsparcia i uczniem zdolnym.

Nauczyciele drugiej grupy uczestniczą w zajęciach dydaktycznych obserwując prace nauczycieli portugalskich. Sami mamy już duże doświadczenie zawodowe, ale chętnie skorzystamy z pomysłów innych, o ile pozwoli nam to usprawnić naszą prace.

Czekamy wiec na przemyślenia i zastosowanie nowej wiedzy w praktyce.