Czcionka
Godło Polski
Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

Oddział przedszkolny

Zabawa jest nauką – nauka jest zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Wspomagaj dziecko miłością, dobrym słowem.

Nie naginaj go i nie krytykuj,

ono i tak pójdzie własną drogą, drogą tworzenia..."

M.Kawecki

 

W ofercie szkoły dla oddziału przedszkolnego  znajdują się bezpłatne:

  • zajęcia dydaktyczno - wychowawcze przeznaczone dla dzieci 6-letnich
    w wymiarze 5 godzin bezpłatnie

  • religia dla chętnych

  • język angielski

  • edukacja informatyczna w sali komputerowej

  • opieka pedagoga i  psychologa szkolnego

  • opieka logopedy

  • dzieci uczestniczą w akcji „Warzywa i owoce w szkole”

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie i ochoczo promuje placówkę poprzez działania twórcze, dostosowuje swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców oraz zapewnia pomoc  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Oferujemy różnorodność zajęć umożliwiających dzieciom poznawanie świata przy pomocy metod aktywizujących twórcze myślenie. Preferujemy różnorodne metody i formy pracy, które wspomagają rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Dzieci mogą przebywać poza godzinami obowiązkowymi pod opieką nauczyciela od godz. 7.00 do 16.30 (dla rodziców pracujących).Rodzice mogą kupić dla dzieci obiady, które serwuje szkolna stołówka (cena 3,50). Dzieci uczęszczające tu są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w klasie pierwszej. W trakcie zajęć uczą się i bawią, a pobyt stale urozmaicany jest poprzez różnego rodzaju imprezy i wyjścia poza teren szkoły na spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami, na koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, zajęcia sportowe oraz w inne ciekawe miejsca. Co roku, w czerwcu, dzieci jadą na wycieczkę, a w karnawale odbywa się bal przebierańców. Podobnie jak w przedszkolach, przygotowywane są również przedstawienia z okazji świąt okolicznościowych. W ten sposób dzieci wzbogacają swoją wiedzę o otaczającej rzeczywistości i poznają świat. Ponadto, chętni biorą udział w licznych konkursach szkolnych i miejskich, często zdobywając nagrody i wyróżnienia. Daje to dzieciom mnóstwo satysfakcji oraz powodów do dumy dla rodziców .Nasze przedszkolaki aktywnie uczestniczą w życiu szkoły - klas 1-3 w ten sposób poznając bliżej środowisko szkolne, przed rozpoczęciem klasy pierwszej. Przy sali znajduje się osobna, szatnia przeznaczona wyłącznie dla przedszkolaków. Ponadto do dyspozycji dzieci jest wyremontowana łazienka i sala gimnastyczna dobrze zaopatrzona w sprzęt sportowy.

Gdy dopisuje pogoda, dzieci wraz z panią wychodzą na plac zabaw, gdzie mogą wybiegać się do woli i pobyć na świeżym powietrzu.

 

Czekamy na Was