Czcionka
Godło Polski
Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Batory

AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO II

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia

podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

(nr konkursu: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15).

 

Projekt skierowany jest 600 uczniów z:

 • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie,

 • Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza w Chorzowie,

 • Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie, którzy ukończyli klasę III,

 • Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie, którzy ukończyli klasę

oraz 90 nauczycieli w/w szkół.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kluczowych kompetencji u 600 uczniów (w tym 374 kobiet ze szkół: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 37 z Chorzowa Batorego, zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 nauczycieli (w tym 82 kobiet) z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 37 umożliwiających wykorzystanie nowych metod i narzędzi zawodowych w pracy z uczniem/uczennicami do 31.12.2018 r.

Projekt realizowany będzie na terenie Chorzowa.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły poszerzą swoją wiedzę i umiejętności społeczno-zawodowe m.in. z nauk przyrodniczych, matematyki, języka angielskiego, ICT, przedsiębiorczości, rozwoju osobistego i samorealizacji uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych grupowych i indywidualnych spotkaniach z psychologiem, doradcą zawodowym i coachem oraz nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe.

Dla uczniów szkół zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć, które będą wspomagały proces wyrównywania szans, przyswajania wiedzy w sposób atrakcyjny i ciekawy dla uczniów szkoły.

W ramach projektu utworzona zostanie w Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza w Chorzowie międzyszkolna pracownia

laboratoryjno-badawcza przeznaczona do prowadzenia zajęć eksperymentalnych, z której również nasi uczniowie będą mogli

korzystać podczas zajęć eksperymentalnych.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

Realizatorem projektu jest:

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek,

ul. Przedwiośnie 8/6,

44-119 Gliwice

Biuro projektu: ul. Dolnych Wałów 19B, 44-100 Gliwice

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły (którzy ukończyli klasę III) będą mogli bezpłatni skorzystać z następujących zajęć pozalekcyjnych:

ZAJĘCIA GRUPOWE

Akademia powtórek matematycznych

– 30 godz. zajęć (zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych metod do nauczania matematyki)

Akademia j. angielskiego

30 godz. zajęć (zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych metod do nauczania języka angielskiego)

Akademia cyfrowej kreacji

– 30 godz. zajęć (zajęcia z zakresu grafiki komputerowej, tworzenia stron www, tworzenia bloga i obróbki zdjęć)

Akademia młodego konstruktora

– 30 godz. zajęć + wycieczka do Centrum Kopernika (zajęcia techniczne z wykorzystaniem robotów Lego Mindstorms)

Warsztaty socjoterapii

- 90 godz. zajęć (zajęcia z kształtowania umiejętności interpersonalnych, asertywności, podejmowania decyzji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami)

Warsztaty arteterapii

– 90 godz. zajęć (zajęcia dla osób z uzdolnieniami plastycznymi, lubiącymi wszelkie zajęcia kreatywne)

Akademia zdrowego kręgosłupa

- 20 godz. zajęć (gimnastyka na sali gimnastycznej)

Akademia zdrowego kręgosłupa

- 60 godz. zajęć (zajęcia na basenie)

Akademia Młodego Przedsiębiorcy

- 30 godz. zajęć (zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, obejmujące tworzenie mini biznes planów dla pierwszej wymarzonej działalności gospodarczej)

Akademia eksperymentariuszy

– 30 godz. zajęć (zajęcia z twórczego myślenia, eksperymentu, doświadczeń i szukania ciekawych rozwiązań)

Akademia umysłów Ścisłych

– 30 godz. zajęć (zajęcia rozwojowe z matematyki, fizyki i chemii)

2. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Wizjonerzy biznesu

– 2 godz. zajęć (zajęcia z zakresu badania predyspozycji i uzdolnień przedsiębiorczych ucznia)

Biofeedback

– 5 godz. zajęć (zajęcia umożliwiające zwiększenie efektywności pracy mózgu, relaksację ucznia, lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach)

Indywidualne wsparcie ucznia IWP

- 5 godz. zajęć (zajęcia terapeutyczne dla uczniów, wspierające ich rozwój intelektualny i społeczny)

Coaching

– 5 godz. zajęć (zajęcia z zakresu rozwoju pasji i zainteresowań oraz określenia celu dalszego kierunku kształcenia i rozwoju osobistego)


oraz w ramach AKADEMII NAUCZYCIELA – nauczyciele naszej szkoły będą mogli skorzystać z  kursów kwalifikacyjnych:

 • Socjoterapia

 • Arteterapia

oraz kursów doskonalących:

 • Scratch

 • Tutoring

 • Coaching

 • TIK dla każdego

 • Action learning

 • Jak wprowadzić metodę eksperymentu do szkoły