Konferencja

Projekt konferencji szkoleniowej

Przestrzeń edukacyjna sześciolatka

Dnia 25 kwietnia 2014 r. na terenie naszej szkoły odbyła się konferencja szkoleniowa związana z obecnością dzieci sześcioletnich w chorzowskich placówkach oświatowych.

Honorowym patronatem konferencję objął mgr Wiesław Ciężkowski –

Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa ds. Społecznych

 

Program Konferencji:

13.00 – 13.10 – Otwarcie konferencji.

13.10 – 13.35 – Wykład Diagnoza dziecka sześcioletniego - mgr Małgorzata Spendel, ROE-M Metis

13.35 – 14.00 – Wykład Wczesna edukacja dziecka sześcioletniego – perspektywy i zagrożenia –

mgr Hanna Sira, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie.

14.00 – 14.30 – Przerwa kawowa

14.30 – 16.00 – Dobre praktyki

  • Sukcesy sześciolatków w szkole w opinii rodziców – dr Leokadia Szymczyk

  • Przedszkola i szkoły podstawowe działają wspólnie! Bez stresu do szkoły, czyli przedszkolak poznaje szkołę”- mgr Maria Ostrowska

  • Jak szkoła została przygotowana na przyjęcie sześciolatków - mgr Barbara Janas

  • Sześciolatek jako uczeń oczami rodziców i nauczycieli – mgr Ligia Ostrowska

  • Ja sześciolatek – jestem już uczniem – mgr Aleksandra Rabenda

Konferencji metodycznej towarzyszyła wystawa aktualnej literatury pedagogiczno – psychologicznej przygotowanej przez Filię PBW w Chorzowie oraz wystawa prac plastycznych Szkoła – oczami sześciolatka.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały konferencyjne oraz potwierdzenie udziału w konferencji. Organizatorami konferencji byli: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzowa, zespół doradców metodycznych Chorzowa, Szkoła Podstawowa nr 37 w Chorzowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Chorzowie. Placówki wspomagające: ROM-E Metis, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, SP nr 13, SP nr 15, Przedszkole nr 12.

Zdjęcia w galerii.

 

 

Najlepsza szkoła w Chorzowie

Dnia 21 marca 2014 r. pani mgr Sylwia Konieczna odebrała w naszym imieniu dyplom

dla  NAJLEPSZEJ SZKOŁY W CHORZOWIE.

Dziękujemy wszystkim za oddane głosy i zaangażowanie.