Godło Polski
Godło Polski

Cyber przemoc

Zjawisko cyber przemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem

technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Owe technologie to głównie Internet

oraz telefony komórkowe. Część definicji ogranicza stosowanie terminu „cyber bullying”,

czy „cyber przemoc” wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie stawiają ograniczeń

wiekowych, nie wątpliwie jednak najczęściej terminów tych Używa się właśnie

w kontekście przemocy wśród najmłodszych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie,

straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających,

kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z Użyciem Sieci oraz podszywanie się w Sieci

pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyber przemocy

wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony

internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang. bullying) zjawisko cyber przemocy

charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci

klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi a atutem

sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media

elektroniczne. Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów

kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w Sieci sprawiają, że jest

zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje

potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę” a ich usunięcie jest często

praktycznie nie możliwe. Dodatkową uciążliwością dla ofiar cyber przemocy jest stałe

narażenie na atak, niezależnie od miejsca czy pory dnia lub nocy. Kolejną ważną cechą

problemu jest stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań.

Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy za pośrednictwem mediów elektronicznych

jest często trudna do zaobserwowania przez rodziców, czy nauczycieli, szczególnie jeżeli

maja ograniczoną wiedzę i doświadczenia związane z korzystaniem z mediów

elektronicznych.

Nasi uczniowie klas  piątych i szóstych brali udział w spotkaniu z policjantami, którzy wyjaśnili im, w jaki sposób powinni reagować na formy cyber przemocy . Mamy nadzieję, że będzie to dla nich bardziej zrozumiałe.

 

Dzień Nauczyciela

Dnia 17.10.2016 w naszej szkole odbyła się uroczystość Dnia Nauczyciela. Klasy 2b i 5a przygotowały akademię i dały nam możliwość spotkania się w szerokim gronie i spędzenia wspólnych chwil. Bardzo za nie dziękujemy.

 

Bezpieczeństwo najważniejsze

Na początku roku szkolnego, gry najmłodsi uczniowie idą do szkoły, policjanci na terenie całego kraju ruszają ze szczególną misją - uczą dzieci jak bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, a potem wrócić do domu.

Do naszej szkoli przyszli zaproszeni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych "Bezpieczna droga do szkoły " przeprowadzili zajęcia z najmłodszymi uczniami.

Policjaci propagują wśród dzieci oraz rodziców świadome i bezpieczne zachowania na drodze. Szczególną uwagę zwracają na edukację najmłodszych uczniów, którzy wchodzą w świat nauki – nie tylko tej szkolnej, ale także tej związanej z ruchem drogowym.

Policjanci uświadomili im, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły. Funkcjonariusze pomagli w przygotowaniu uczniów, szczególnie klas I szkół podstawowych, do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dróg. Podczas spotkania przekazali dzieciom elementy odblaskowe.Pamiętajmy jednak, że poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej zależy również od rodziców. To przede wszystkim oni odpowiadają za swoje pociechy. Policjanci przypominają, iż dzieci do lat 7 nie mogą samodzielnie poruszać się po drogach – należy zapewnić im opiekę osoby co najmniej dziesięcioletniej.

Bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze, jest noszenie na sobie elementów odblaskowych.

 

Nowości na jesienne wieczory.

Przedstawiamy kolejną partię ćwiczeń interaktywnych.

Życzymy udanej nauki i zabawy

 

Dzień Chłopaka 2016

Dnia 30 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopca. W tym dniu dziewczęta z klas młodszych złożyły swoim kolegom życzenia, a także wręczyły prezenty. 3 października wszystkie klasy drugie i trzecie spotkały się na auli gdzie chłopcy rywalizowali w różnych konkursach. Było dużo zabawy. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe krawaty i balony. Nie zapomnieliśmy też o pokonanych, każdy chłopak dostał pamiątkowy medal.

 

Wybory do samorządu szkolnego

W dniu 3 października 2016 roku odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Szkolnego. Głosowanie poprzedzone kampanią wyborczą kandydatów przebiegło wzorowo.

W wyniku głosowania, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie klas 4-6

przewodniczącym szkolnego Samorządu został Karol Korczak, uczeń klasy 6c,

zastępcą przewodniczącego Kamil Kampczyk uczeń klasy 6a.


Wygranym gratulujemy i życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
National Geographic

Nasza szkoła realizuje w roku szkolnym 2013-2014 program edukacyjny National Geographic Odkrywca
ENO
UNICEF

 


.